Телефон: 088 786 9643 sliven@bzs.bg

Във всички региони в България бяха създадени Районни колегии /РК/, които  обхващат Лекарите по дентална медицина от съответния регион.

Районна колегия – Сливен е самостоятелно юридическо лице и е регистрирана в Сливенски Окръжен съд. В нея са регистрирани всички практикуващи  Лекари по дентална медицина от областта.

Седалището на колегията е в гр.Сливен Бул.“ Стефан Караджа „№2.

РК – Сливен е в непрекъсната връзка с РЗОК – Сливен за осигуряване ефективно стоматологично обслужване на здравноосигурените лица.

БЗС – Сливен работи с всички институции на общинско и областно ниво по въпроси на оралното здраве на населението.

 

По силата на влезлия от 21.07.1998г. ЗСО /Закон за съсловните организации на Лекари и Лекари по дентална медицина/ на 30..1.1999г. бе свикано първото Общо събрание на Лекарите по дентална медицина от регион Сливен. На това събрание беше избран първи:

 

 

За нас

Районна колегия – Сливен е самостоятелно юридическо лице и е регистрирана в Сливенски Окръжен съд. В нея са регистрирани всички практикуващи  Лекари по дентална медицина от областта.

Контакти

Адрес: град Сливен Бул.“ Стефан Караджа „№2

Карта